Košík je prázdný
 
Výdej geografických dat najdete nyní na této adrese:
https://evydej.iprpraha.cz
 

Nacházíte se na stránkách internetového obchodu, kde můžete získat mapové produkty IPR Praha. Prostřednictvím eShopu Vám nabízíme možnost on-line objednávání a získávání digitálních map, leteckých snímků a dalších geografických datových produktů Hlavního města Prahy.

Od 1.4.2015 nabývají účinnosti nová "Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy." Data objednaná od 1.4.2015 prostřednictvím aplikace eShop jsou poskytovaná bezplatně.

Více na http://www.geoportalpraha.cz.


více

Aplikace je určena pro drobné výdeje, v současné době omezené plochou 125 ha, tj. plochy 1 mapového listu měřítka 1 : 2000, a to jak ve vektorových, tak i rastrových formátech (podle typu dat). Další informace o mapových produktech IPR Praha získáte na http://www.geoportalpraha.cz.

Samotný postup objednání dat je členěn do jednotlivých kroků, jako je výběr typu dat, výběr území, volba výstupních formátů a další navazující úkony, které jsou nezbytné k uzavření objednávky.

Pro využití eShopu je nezbytná registrace uživatele. Distribuce dat prostřednictvím eShopu se řídí Pravidly pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy a Obchodními podmínkami IPR Praha. Další informace získáte na http://www.geoportalpraha.cz.

Data distribuovaná prostřednictvím eShopu jsou určena výhradně pro vlastní potřebu koncového uživatele.